طراحی شعار و نشان بصری برند (ویژند)

فراخوان عمومی طراحی شعار و نشان بصری برند (ویژند) تهران +توضیحات

پایگاه خبری دنیای برند، پیرو مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، و همراستا با راهبرد شهرهای برجسته و پیشرو در سطح بین المللی، شهرداری تهران پروژه ی “طراحی و تدوین نشان برتر شهر تهران” را در دستور کار قرار داده و در تلاش است با مشارکت حداکثری نخبگان، صاحبنظران و نهادهای مسئول، این امر مهم را به نحوه مطلوب به سرانجام رساند. لذا با توجه به پایان فاز مطالعاتی طرح و تعیین راهبردهای کلان برند (ویژند) شهری، از کلیه شهروندان، مجموعه های خلاق طراحی وتبلیغاتی، و صاحب نظران ادبی و هنری، دعوت می نماید تا در خلق شعار و نشان بصری شهر، مطابق با دستاوردهای فاز پژوهشی طرح، مشارکت نمایند.

راهنما: ویژندچیست؟

ویژند معادل فارسی کلمه برند است، که به تازگی استفاده می شود. تا مدتی پیش معادل فارسی کلمه برند، نمانام مورد استفاده قرار می گرفت.

دستور العمل شرکت، جوایز، معیارهای ارزیابی، واژگان کلیدی، مهلت ارسال و … در این فراخوان را اینجا بخوانید:

برند (ویژند) شهری،شبکهای از تداعیات شکل گرفته بر مبنای تجلی عناصر دیداری، کلامی، و رفتاری شهر، ساکنان، و ذینفعان آن در ذهن مخاطباناست. این تصویرذهنی، حاصل پیامهای مختلف و متفاوت ارسال شده است که معمولا از عناصر شکلدهنده هویت شهری سرچشمه میگیرد و بهواسطه ابزارهای ارتباطی، تحت تاثیر و در بستر عوامل محیطی و بر اساسبرخی ازپیش داوریها و تمایلات پیشینی شکل گرفته، در حافظه جمعی مخاطبان نهادینه میشود. در این راستا،برندسازی، انجام اعمال آگاهانهای است که موجب تغییر و ارتقای این تصویر ذهنی میگردد. و به بیانی ساده، فرایند ترجمان دارایی های مادی و معنوی یک شهر (هویت شهر)، به یک تصویر مطلوب در ذهن مخاطبان است.

61895941.jpgPublic call for designing the slogan and visual logo of the brand Vision Tehran Description - فراخوان عمومی طراحی شعار و نشان بصری برند (ویژند) تهران +توضیحات

مسیر توسعه تهران در سالهای گذشته بر مبنای اقتضائات، بر مدار توسعه فیزیک و کالبد شهر بوده است. در دوره جدید، توسعه
کیفی و پایدار شهر در دستور کار قرار گرفته است. در این دوره تغییر رویکرد از توسعه صرف کالبد شهر، به سمت توسعهی
با تاکید بر پایداری اجتماعی- فرهنگی، نیل به حکمروایی خوب شهری، توسعه پایدار محیط » شهری برای همه « فرهنگی، و ایجاد
زیست شهری، ارتقای هوشمندی شهری و بسترسازی برای استقرار نظام نوآوری، افزایش تابآوری شهری، و نیل به دیپلماسی
شهری اثربخش، افقهای تازهای را پیش رو ترسیم نموده که این ارزش ها در مسیر برندسازی میتواند تبدیل به مزیتهای ملموس
و مؤثر برای مخاطبان هدف شوند و از طریق ابزارها و راهبردهای منسجم ارتباطی به جامعه هدف انتقال یابند به نحوی که برای
شهر، شهروندان، و کلیهی ذینفعان، خلق ارزش نماید.

لذا پیرو مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، و همراستا با راهبرد شهرهای برجسته و پیشرو در سطح بین المللی، شهرداری تهران
پروژهی “طراحی و تدوین نشان برتر شهر تهران” را در دستور کار قرار داده و در تلاش است با مشارکت حداکثری نخبگان،
صاحبنظران و نهادهای مسئول، این امر مهم را به نحو مطلوب به سرانجام رساند. در این زمینه، با توجه به پایان فاز مطالعاتی طرح
و تعیین راهبردهای کلان برند )ویژند( شهری، از هنرمندان، مجموعههای خلاق طراحی وتبلیغاتی، و کلیه علاقهمندان، دعوت
مینماید تا در خلق هویت بصری ویژند شهر، مطابق با دستاوردهای فاز پژوهشی طرح، مشارکت نمایند.

موضوع:
طراحی نشانه (لوگوی) و هویت بصری برند شهری تهران

ایده محوری:
تجلی بصری ویژند شهری تهران، به عنوان شهری که هموارهی تاریخ، محمل جریان زندگی بوده است. این شهر به دلیل جذابیت طبیعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و آیینی، تجاری، و مدرن، مملو از تنوع و فرهنگ رواداری است و به واسطهی نسبتش با سرزمین مادری کهن، سرا و میعادگاه همه ایرانیان است.

اهداف:

 • خلق تصویری منسجم، متمایز، و مطلوب از شهر تهران در ذهن عموم ذی نفعان
 • ایجاد چارچوب راهبردی، هوشمند، و یکپارچه برای معرفی شهر
 • تقویت و بهبود جایگاه شهر از منظر نهادی، فرهنگی، علمی-آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، گردشگری و مدیریت شهری در ذهن عموم ذینفعان
 • تقویت غرور و افتخار شهروندان و افزایش حس تعلق و رضایت عمومی نسبت به شهر تهران
 • تقویت هویت رقابتی شهر و نیل به دیپلماسی شهری اثربخش در سطح ملی، منطقهای و بین المللی

ویژگیهای اثر:

طرح برگزیده، دریچهای برای معرفی جذابیتها و ویژگیهای شهر و شهروندان تهران است که در کلیه شبکهها و ابزارهای ارتباطی و اطلاع رسانی شهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت، لذا میبایست واجد شرایط ذیل باشد:

 • نشانه باید منطبق بر راهبرد برند، و بازتابدهنده ویژگیهای هویتی، فرهنگی و ارزشهای شهر تهران باشد. لذا ضروری است کلیه مشارکت  کنندگان پیش از آغاز کار، بخش مرتبط با خلاصه مطالعات و راهبردهای برند شهری تهران را از وبسایت مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، بخش پروژهی نشان برتر شهر تهران، مطالعه فرمایند.
 • طرحهای ارسالی میبایست خلاقانه، اصیل، دارای جلوه بصری شایسته و واجد اصول زیبایی شناسی باشد.
 • طرح پیشنهادی میتواند به صورت نشانهی نوشتاری، تصویری و یا ترکیبی باشد. همچنین این طرح می تواند تگ لاین پیشنهادی مشارکت کنندگان بر اساس راهبرد های برند را نیز شامل شود.
 • آثار باید قابلیت درک عمومی و بینالمللی داشته باشد . لذا ترجیحا ارائهی نشانه در قالب دو زبان فارسی و انگلیسی (در صورت لزوم)، مورد انتظار است.

واژگان کلیدی: تهران، تاریخ، فرهنگ، زندگی، تنوع، تکثر و رواداری، شادابی و سرزندگی، پویایی، انسجام و پایداری، امنیت، اعتبار، هوشمندی، خلاقیت، هویت ایرانی و اسلامی

شرایط و مقررات طراحی شعار و نشان بصری برند (ویژند):

 • شرکت برای عموم آزاد است.
 • هر طراح میتواند حداکثر با ارایه ۳ اثر در این رویداد هنری شرکت نماید.
 • آثار باید قابلیت انتشار در رسانههای الکترونیکی و چاپی را داشته باشد.
 • جزئیات اثر باید به گونهای باشد که در هر اندازهای خوانا و قابل تشخیص باشد.
 • طراحان میتوانند آثار پیشنهادی خود را به صورت رنگی یا تک رنگ ارائه دهند، اما اثر باید قابلیت اجرای تک رنگ را داشته باشد و هنگام استفاده در مقیاس تک رنگ باید از نظر بصری اثربخش باشد.
 • تمامی آثار ارسالی باید تابع موازین رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ایران باشد.
 • عدم استفاده از تصاویر منع شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
 • آثار میبایست پیش از این، در جای دیگری منتشر نشده باشد و باید فاقد هرگونه عناصری (عکس ، آیکون ، نماد و …) باشد که سلب کننده‌ی حق مالکیت معنوی است. در صورت عدم رعایت حق مالکیت معنوی و کپی رایت در آثار، کلیه عواقب حقوقی ناشی از آن متوجه طراح/طراحان بوده و سازمان شهرداری هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 • شرکت کنندگان میتوانند به صورت حقیقی )مستقل یا گروهی( و حقوقی در این فراخوان مشارکت نمایند. و لازم است که در فرم مربوط به ثبت نام، اسم یا اسامی شرکت کنندگان و یا مشخصات گروه شرکت کننده به طور کامل قید شود. در صورت برگزیده شدن آثار گروهی، جایزه به صورت مشترک به صاحبان اثر تعلق خواهد گرفت.
 • شرکت در فراخوان به منزله قبول کلیه قوانین حقوقی درج شده در فراخوان میباشد.
 • حق استفاده، نشر و نمایش آثار به صورت حقیقی و مجازی در اختیار شهرداری تهران خواهد بود.

چگونگی مشارکت و نحوه ارسال آثار:

نسخه نرم افزاری آثار باید از طریق پست الکترونیکی به آدرس [email protected] ارسال شود.
– کلیه آثار می بایست به صورت یکی از قالبهای تصویری png ، jpg ، jpeg و pdf ارسال گردد.
– فایل ها به صورت “شماره_نام_نام خانوادگی/ تیم یا مجموعه مشارکت کننده_نام شهر”، نام گذاری شود.
(به طور نمونه ۱_Ali_abbasi_Tehran )
– ورودیهای دارای نقیصه واجد شرایط داوری نخواهند بود وکمیته راهبری حق پذیرش یا رد هرگونه آثار ارسالی که شرایط لازم برای شرکت در فراخوان را برآورده نمیکند، برای خود محفوظ میداند.

معیارهای ارزیابی  :

قضاوت براساس معیارهای زیر انجام خواهد شد :
– اصالت طرح
– تطابق با اهداف راهبردهای برند شهری تهران

-جذابیت بصری و قابلیت ارتباطات اثربخش
– رعایت دستورالعمل های طراحی

هیئت داوران:
با توجه به ماهیت راهبردی برند شهری، هیات داوران این طرح متشکل از جمعی از صاحبنظران برجسته رشتههای هنرهای تجسمی و ارتباط تصویری(گرافیک)، و سایر رشتههای علمی مرتبط با حوزهی خلق برند شهری است که در این زمینه، اسامی هیات داوران متعاقبا از طریق وبسایت مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران اطلاع رسانی خواهد شد.

جوایز طراحی شعار و نشان بصری برند (ویژند):

برگزیده اول: پنجاه میلیون تومان + تندیس + دیپلم افتخار + اولویت عقد قرارداد طراحی عناصر هویت بصری
– برگزیده دوم: سی میلیون تومان + دیپلم افتخار .
– برگزیده سوم: بیست میلیون تومان + دیپلم افتخار .
– برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده و انتشار آثار در قالب کتابچه

مهلت ارسال آثار:

مهلت ثبت و ارسال آثار تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

نشانی و شماره تماس دبیرخانه :
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از میدان ونک کوچه دامن افشار پلاک ۱۱ ، معاونت تبلیغات و انتشارات، دبیرخانه برند شهری تهران

 

همچنین ببینید

The end of the scam in Divar 310x165 - پایان کلاهبرداری در دیوار: هوش مصنوعی این پلتفرم، متخلفان را شناسایی و حسابشان را مسدود می‌کند

پایان کلاهبرداری در دیوار: هوش مصنوعی این پلتفرم، متخلفان را شناسایی و حسابشان را مسدود می‌کند

در راستای ارتقای امنیت و مبارزه با کلاهبرداری، دیوار از هوش مصنوعی برای شناسایی و مسدود کردن حساب‌های مشکوک استفاده می‌کند. کاربرانی که به دلیل رفتار مشکوک حسابشان محدود می‌شود، تنها با پشت سر گذاشتن فرآیند احراز هویت ویدیویی می‌توانند از این لیست خارج شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *