Img20221109140654400 650x330 - پیش‌نویس قانون کسب‌وکارهای اجتماعی تدوین می‌شود

پیش‌نویس قانون کسب‌وکارهای اجتماعی تدوین می‌شود

کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در تدوین پیش‌نویس قانون کسب‌وکار اجتماعی با دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، همکاری می‌کند. در همین راستا در گام اول، گروه‌های اصلی ذی‌نفعان کلیدی اکوسیستم کسب‌وکارهای اجتماعی در کشور شناسایی شدند. سپس، از هر یک از این دسته‌ها، یک نماینده با سطح خبرگی و سابقه کار معتبر در آن دسته برای حضور در کارگروه متناظر تدوین پیش‌نویس قانون کسب‌وکارهای اجتماعی در کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران دعوت به همکاری شدند.

فعالیت این کارگروه در مقام مشورتی با دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و در نهایت قرار است زیر نظر آن گزارشی برای انتشار در این حوزه از طرف کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران تدوین شود.

هفته گذشته، اولین جلسه کارگروه متناظر تدوین پیش‌نویس قانون کسب‌وکارهای اجتماعی در کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران برگزار شد. معماریان و یادگاری، راهبران گروه ذی‌نفع کسب‌وکارهای اجتماعی، عسگری، راهبر گروه ذی‌نفع مراکز علمی-دانشگاهی، آزاد، راهبرگروه ذی‌نفع نهادهای تسهیلگری و تأمین مالی کسب‌وکارهای اجتماعی، جعفری، راهبر گروه ذی‌نفع نهادها و ارگان‌های دولتی/ عمومی/ حکومتی در عرصه کسب‌وکارهای اجتماعی، طهماسبی و شهیاد، پژوهشگر و کارشناس متخصص همکار در حوزه کسب‌وکارهای اجتماعی، عزت‌آبادی، پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس و طاهره خارستانی، رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی اتاق ایران و راهبر کارگروه، در این نشست حاضر بودند.

در ادامه علاوه بر تشکیل جلسات تخصصی در این کارگروه که حسب موضوع از سایر خبرگان و متخصصان مرتبط نیز دعوت به حضور خواهد شد؛ در هفته پایانی بهمن ماه و نیمه اول اسفند ماه ۱۴۰۲، هر یک از اعضای اصلی کارگروه یک یا دو جلسه با دعوت از فعالان و متخصصان در آن دسته ذی‌نفع اصلی برگزار خواهند کرد. بنابراین تلاش بر این است که در گفت‌وگوهایی هدفمند، شرایط فعلی فعالیت در حوزه کسب‌وکارهای اجتماعی، چالش‌ها و فرصت‌های توسعه آن تعیین شود.

منبع: اتاق ایران آنلاین

همچنین ببینید

Img20240612123341305 310x165 - رایزنان بازرگانی برای بازاریابی و تقویت تجارت کشور تلاش کنند

رایزنان بازرگانی برای بازاریابی و تقویت تجارت کشور تلاش کنند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *