Img20240227124110150 650x330 - موضوعات حوزه انرژی باید با نگاه ملی بررسی و پیگیری شود

موضوعات حوزه انرژی باید با نگاه ملی بررسی و پیگیری شود

نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با دستور کار بررسی مسائل و اولویت‌های حوزه انرژی با حضور تشکل‌های تخصصی و نماینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.

 در ابتدای نشست، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: باید اولویت‌های حوزه انرژی مشخص شود و برای پیگیری این اولویت‌ها، ظرفیت شورای گفت‌وگو را بشناسیم و از آن استفاده کنیم؛ اما طرح موضوع در شورای گفت‌وگو فرایند قانونی دارد.

 نماینده مدیر دبیرخانه شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه این نشست، گفت: هر موضوعی که فراگیر شده، در شورای گفت‌وگو امکان طرح دارد. مواردی از قبیل اصلاح آیین‌نامه، مواردی برای اصلاح قانون بودجه، برنامه‌هایی که اشکالی ایجاد کرده با ترک فعل، عدم اجرا، اجرای نادرست و ناقص قوانین جز مواردی است که می‌تواند در سطح ملی و استانی پیگیری شود. البته موضوع‌ها نیاز به چکش‌کاری دارد.

محمد اسکندری ادامه داد: از باب حقوقی، اقتصادی و نهادی موضوع باید بررسی شود. گاه نیاز داریم نظرات تشکل‌های بالادستی را برای رفع تعارضات و تعارض منافع بدانیم. در این دوره هیات رئیسه هم به هماهنگی بیشتر با کمیسیون‌ها تاکید دارد.

طبق این رویکرد، در کارگروه شورای گفت‌وگو موضوعات بررسی‌شده تا با اتفاق آرا و نظر، موضوعات را به صحن شور ای برد. قبل از رفتن به صحن شورای گفت‌وگو باید موضوع غربال شود و نظرات تخصصی کمیسیون‌ها اخذ شود. کمیسیون‌های تخصصی کنار کارگروه‌های شورای گفت‌وگو موضوع را بررسی کنند. باید تشکل‌های تخصصی حوزه انرژی با کمیسیون انرژی اتاق ایران تعامل جدی داشته باشند تا موضوعات با پالایش و دقت بیشتری به صحن آورده شود.

اسکندری ادامه داد: درباره ماده ۱۲ ما چند جلسه داشتیم که به نتیجه نرسیده‌ایم. اگر کمیسیون درباره ماده ۱۲ رفع موانع تولید پیشنهادی دارند، حتماً در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار می‌گیرد. گستردگی موضوع، فراگیری جامعه مخاطبین در اولویت موضوع‌ها اثرگذار است. همچنین برای تعیین اولویت شورای گفت‌وگو با کمیسیون انرژی اتاق ایران، کمیته‌های فنی کمیسیون و تشکل‌های تخصصی گفت‌وگو شود. البته موضوعات در جلسه‌های کارگروه مطرح می‌شود، ممکن است به نتیجه برسد و به صحن شورای گفت‌وگو برسد یا خیر؟

او اظهار کرد: ابعاد و دربرگیری و تأثیرگذاری موضوعات مختلف مطرح‌شده باعث طرح موضوع در شورای گفت‌وگو می‌شود. برای طرح موضوع در کارگروه ممنوعیتی نیست و این ظرفیت قانونی است که کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی می‌توانند از آن استفاده کنند.

شهریار عامری، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران در ادامه این نشست، گفت: در طرح موضوعات باید دسته‌بندی صورت گیرد و موضوعات مرتبط باهم در شورای گفت‌وگو و کارگروه‌های آن بررسی شود. باید مسائل را ریشه‌یابی کرد و به اصل موضوع توجه شود.

داوود مددی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز گفت: ظرفیت شورای گفت‌وگو ظرفیت محدودی است. موضوعاتی در شورا مطرح شود که قابلیت تصمیم‌گیری در صحن شورا را داشته باشد. قبل از بررسی موضوعات در کارگروه از ظرفیت کمیسیون و کمیته‌های تخصصی استفاده شود. موضوع اول در کمیسیون بررسی شود و بعد از آن در دستور کار کمیته‌ها قرار گیرد.

اسکندری هم گفت: قانون به تمام تشکل‌ها اعتبار داده که می‌توانند موضوعات خود را مطرح کنند. کمیسیون می‌تواند به کارشناسی شدن موضوعات کمک کند ولی حذف دستور کار تشکلی خلاف قانون است و ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم ولی تشکل می‌تواند مرجع طرح موضوع باشد.

نجفی در ادامه تصریح کرد: انتظار این است که تشکل‌ها پیشنهاد‌های دقیق و اولویت‌دار خود را به‌صورت مکتوب ارائه کنند.

او در ادامه این نشست گفت: باید از صنعت نیروگاه‌ها حمایت کرد. توانیر در موعد مقرر بدهی خود را به بخش خصوصی نداده است. اگر این بدهی‌ها به‌موقع پرداخت می‌شد، بخش خصوصی هم بدهی‌های خود را پرداخت می‌کرد. باید این درخواست کارشناسی با اسناد کافی مطرح شود. باید در طرح موضوعات به ظرفیت‌های قانونی توجه شود.

در ادامه این نشست عنوان شد: باید از ظرفیت منابع جدید برای توسعه تولید برق استفاده شود. همچنین از ظرفیت قانونی منابع ماده ۳ قانون رفع مانعی زدایی صنعت برق استفاده شود. باید سازوکار دقیقی برای فعالیت شرکت‌های جدید توزیع برق در شهرک‌های صنعتی تهیه شود. باید مشخص شود که این پیشنهادها در ذیل کدام آیین‌نامه و قانون قرار می‌گیرد.

فریدون اسعدی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران هم اظهار کرد: باید به ظرفیت ماده ۳ قانون مانع زدایی صنعت برق توجه شود. محل صرف این منابع باید مشخص شود و از این ظرفیت، مطالبات بخش خصوصی پرداخت شود. باید این منابع وارد سرمایه‌گذاری شود و جزء منابع جاری قرار نگیرد.

مصطفی کشکولی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران هم تصریح کرد: موضوعاتی که ملی است نباید در استان‌ها درباره آن تصمیم‌گیری شود.

در ادامه پیشنهاد کمیته‌های مختلف کمیسیون انرژی اتاق ایران اخذ شد و قرار شد این پیشنهادها دسته‌بندی و به شورای گفت‌وگو ارائه شود.

در این نشست پیشنهاد شد که نحوه بررسی موضوعات باید مشخص شود و موضوع در کمیسیون انرژی اتاق ایران بررسی شود و درنهایت بعد از بررسی کارشناس در دستور کار کارگروه‌ها قرار گیرد.

فعالان حاضر در این نشست عنوان کردند که مسائل مطرح‌شده در برخی از استان‌ها مثل خوزستان، ملی است. مثلاً برخی از صنایع خوزستان ملی است و باید این موضوعات با نگاه ملی بررسی شود.

نجفی در ادامه عنوان کرد: ما سعی می‌کنیم تمام موضوعات مطرح‌شده توسط تشکل‌ها را در کمیسیون و کمیته‌های فنی بررسی کرده و درنهایت اولویت‌ها مشخص شود و از ظرفیت شورای گفت‌وگو استفاده شود.

در این نشست پیشنهاد شد که شهرک‌های صنعتی به دلیل وجود آلاینده‌ها یک درصد به شهرداری، عوارض پرداخت می‌کنند، این درامد صرف محیط‌زیست و کربن‌زدایی شود ولی متأسفانه این پیشنهاد در برنامه هفتم توسعه با درخواست شهرداری حذف شد. شهرداری به‌شدت بر موضوع به دلیل کاهش درآمدشان سختگیری می‌کنند. انتظار است که این موضوع از طرف بخش خصوصی پیگیری شود.

همچنین در این نشست مطرح شد: HSE  ارزیابی صلاحیت ایمنی پیمانکاران دغدغه مهم صنایع نفت است. این موضوع، یک موضوعی ملی است و تمام صنعت را در برمی‌گیرد. وقتی وزارت کار اخذ گواهی‌نامه ایمنی صلاحیت امینی پیمانکار الزامی کرد، این موضوع به‌صورت فرابخشی در دستور کار قرار گرفت و باید تبعات آن در تمام صنایع بررسی شود. موضوع ارزیابی صلاحیت ایمنی پیمانکاران باید به وزارت نفت منتقل شود و این از وزارت کار اولی تر است. باید دوره گذاری در دستور کار قرار گیرد.

اسکندری در ادامه این نشست گفت: برای اینکه درخواست ما مستدل‌تر در دولت و مجلس عنوان شود، باید نظرات کارشناسی ارائه شده و این مسیر باید با کیفیت بیشتری طی شود. همچنین باید از ظرفیت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران استفاده شود تا گزارش‌های مستدل و کارشناسی شده از آن‌ها تحویل بگیریم.

در ادامه پیشنهاد شد کمیته فنی تولید برق، کمیته فنی توزیع برق، کمیته فنی انرژی تجدیدپذیرها، و کمیته بانکرینگ کمیسیون انرژی اتاق ایران پیشنهادهای خود را برای بررسی در کارگروه شورای گفت‌وگو ارائه کنند.

منبع: اتاق ایران آنلاین

همچنین ببینید

Img2024042311141128 310x165 - اصرار به خودتحریمی با تعطیلی پنجشنبه

اصرار به خودتحریمی با تعطیلی پنجشنبه

با تصمیم‌گیری برای افزایش تعطیلات کشور و تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه، از یک‌سو محیط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *