Img20240219173329671 650x330 - حق الثبت اسناد رهنی شرکت‌های دانش بنیان و تولیدی نیم درصد است

حق الثبت اسناد رهنی شرکت‌های دانش بنیان و تولیدی نیم درصد است

استرداد حق الثبت اضافی تنظیم اسناد رهنی شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

در بند (ک) تبصره (۱۱) قانون بودجه مقرر شد در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴، معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به‌عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، اخذ شود.

پس از ابلاغ این حکم، سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اخذ یک درصد مبلغ مندرج در اسناد تنظیمی در دفاتر رسمی اقدام نمود و در سال‌های بعدی نیز، این نیم درصد اضافی به استناد جداول ضمیمه قانون بودجه دریافت شده است. در جدول ضمیمه بودجه سال ۱۴۰۲، دریافت نیم درصد اضافی حق الثبت ذکر شده است ولی یک استثنا دارد که اسناد رهنی شرکت‌های دانش‌بنیان واحدهای تولیدی مشمول پرداخت نیم درصد اضافی حق الثبت نیستند ولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراتب این استثنا را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ ننمود و دفاتر اسناد رسمی بابت تنظیم اسناد رهنی شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی این حق الثبت اضافی را اخذ کردند.

ازاین‌رو موضوع در دستور کار کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت که پس از جلسات و مکاتبات مربوطه نهایتاً معاونت محترم اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره ۱۵۰۲۵۹/۱۴۰۲ مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۲ و بخشنامه شماره ۲۲۷۲۷۱/۱۴۰۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ مستثنا بودن اسناد رهنی شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی از پرداخت نیم درصد حق الثبت اضافی و مراتب قابل‌استرداد بودن نیم درصد اضافی دریافتی از این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ را به مدیران کل ثبت اسناد و املاک تمامی استان‌های کشور بدین ترتیب ابلاغ نمود که:

«اسناد رهنی شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی، به شرح ردیف ۲۰ جدول شماره ۱۶ مربوط به تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، صرفاً از درآمد حاصل از موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی ردیف ۱۶۰۱۰۸ مربوط به (۰/۵) حق الثبت اجرای طرح حدنگار – کاداستر معاف است.

-چنانچه سند رهنی شرکت‌های مذکور بدون لحاظ مقررات قانونی فوق تنظیم و مواعد آن شده، در اجرای ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور با تقاضای ذینفع حق الثبت اضافی دریافتی به تشخیص ذی‌حساب و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قابل‌استرداد است.

– سردفتران اسناد رسمی جهت احراز شرکت‌های دانش‌بنیان از معاونت محترم علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری و در مورد شرکت‌های تولیدی از عالی‌ترین مراجع مربوطه در سطح استان مراتب بایستی پرسش و با اخذ مدرک و مستندات انکارناپذیر و مسلم الصدور نسبت به اعمال معافیت اقدام نمایند.»

بر این اساس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران مراتب را به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و همچنین تشکل‌های وابسته به اتاق اعلام داشته تا چنانچه هریک از شرکت‌های دانش‌بنیان و یا تولیدی عضو اتاق و یا تشکل مربوطه در سال ۱۴۰۲ سند رهنی تنظیم نموده باشد، بر اساس بخشنامه موصوف جهت استرداد نیم در صد اضافی اقدام نماید. همچنین چنانچه تا پایان سال جاری نیز سند رهنی تنظیم نمایند مشمول پرداخت نیم درصد حق الثبت اضافی نمی‌باشند. لازم به ذکر است که به نظر کمیسیون حقوقی، اخذ نیم درصد حق الثبت اضافی در سال ۱۴۰۱ نیز با توجه به عبارت مندرج در ذیل جدول شماره ۱۶ ضمیمه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با تردید قانونی مواجه است که بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون حقوقی قرار دارد.

منبع: اتاق ایران آنلاین

همچنین ببینید

Img2024072208500370 310x165 - از ظرفیت‌های کارشناسی اتاق ایران برای حل چالش‌های اقتصادی استفاده شود

از ظرفیت‌های کارشناسی اتاق ایران برای حل چالش‌های اقتصادی استفاده شود

در نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور، ضمن بررسی لزوم اصلاح قانون اتاق بازرگانی و بررسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *