توریست

کشورهایی که فکر می کنند گردشگران شان منفور هستند

بدیهی است که برخی از گردشگران از اعتبار بدی در کشورهای خارجی برخوردار هستند. اکنون نظرسنجی جدید YouGov کشورهایی را تحلیل می کند که فکر می کنند گردشگران آنها توسط افراد محلی در خارج از کشور منفی مشاهده می شوند.

پایگاه خبری دنیای برند – بریتانیایی ها در شهر خود به این شهرت دارند که شب ها تا دیروقت و در حالت مست در خیابان ها هستند. طبق این گزارش ۶۱ درصد از مردم انگلستان فکر می کنند که توریست های آنها توسط مردم محلی کشورهای دیگر بد به نظر می آیند.

در بعضی از کشورها دیده شده که مسافرین آلمانی صبح زود با حوله های خود از خواب بیدار شدند و خواستار اشغال کردن همه سالن های آفتاب اطراف استخر بودند. تقریباً نیمی از آلمانی ها فکر می کنند که افراد دیگر کشورها دید منفی نسبت به گردشگران آلمانی دارند.

نظر هندی ها نسبت به گردشگران خود مثبت تر بوده، با این حال تنها با ۱۰ درصد احساس می کنند شهرت بدی بین افراد محلی دارند.

نمودار زیر نشان دهنده ی کشورهایی است، که احساس می کنند افراد محلی در کشورهای خارجی یک دید منفی نسبت به گردشگران آن ها دارند.

turist - کشورهایی که فکر می کنند گردشگران شان منفور هستند

همچنین ببینید

محبوب ترین شبکه های اجتماعی

محبوب ترین شبکه های اجتماعی تا ژانویه ۲۰۲۳

پایگاه خبری دنیای برند، محبوب ترین شبکه های اجتماعی در سراسر جهان تا ژانویه ۲۰۲۳ …