ثبت یکپارچه آفریقا OAPI

ثبت یکپارچه آفریقا OAPI

پایگاه خبری دنیای برندثبت یکپارچه ARIPO شامل ثبت علامت تجاری بصور ت هم زمان در ۱۶ کشور آفریقایی فرانسوی زبان است؛ که عبارتند از : بنین – بورکینافاسو – کامرون – آفریقای مرکزی – چاد – جمهوری کنگو – گینه – اکتورویال گابن – گینه – گینه بیسائو – ساحل عاج مالی- موریتانی – نیجر – سنگال – توگو صرفه جویی در زمان، هزینه و انجام روند ثبت از خصوصیات ثبت یکپارچه می باشد .

همچنین ببینید

تلفظ اشتباه برخی از تاپ برندهای دنیا

تلفظ اشتباه برخی از تاپ برندهای دنیا

در همه جای دنیا با توجه به لهجه و گویش کشورهای مخالف ممکن است در …