ثبت برند در سیستم مادرید

سیستم مادرید

رسانه دنیای برند – کنوانسیون پاریس قدیمی ترین معاهده بین المللی در جهت حمایت از علائم صنعتی است و یکی از پایه های تشکیل دهنده سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO است. گسترش فضای تجارت جهانی، خلاء های قانونی در کنوانسیون پاریس و لزوم حمایت از علائم تجاری زمینه را برای ظهور موافقتنامه مادرید فراهم ساخت و در نهایت، پس از تشکیل WIPO و پروتکل الحاقی مادرید، سیستم حمایت از علائم تجاری با عنوان)سیستم مادرید( شناخته شد.

این سیستم دارای ۹۲ عضو می باشد.

براساس کنوانسیون پاریس شخص متقاضی برای ثبت علامت تجاری (برند) خود برای هر کشور می بایستی تقاضانامه ثبت ارسال می نمود و هزینه های های متفاوت پرداخت می کرد که این ضعف در سیستم مادرید برطرف شد و شاید بتوان اذعان داشت که مهم ترین کارکرد سیستم مادرید سهولت در فرآیند ثبت علامت تجاری است.

از میان کشورهای جهان فقط ۹۲ کشور سیستم مادرید را پذیرفته اند و بیش از ۱۰۰ کشور جهان این سیستم را امضا ننموده اند.

بیشتر کشورهایی که بازار هدف صادراتی کالاهای ایرانی هستند این سیستم را نپذیرفته اند و براساس سیستم TRIPS و معاهدات سازمان تجارت جهانی WTO عمل می کنند.

عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عربستان سعودی و … عضو سیستم مادرید نیستند.

براساس سیستم مادرید نمی توان اقدام به ثبت علامت تجاری در این کشورها نمود و در صورت تقلب برند در هر یک از این کشورها نمی توان از طریق WIPO اقدام حمایتی انجام داد. سیستم مادرید فقط برای تسهیل فرآیند ثبت علامت تجاری در کشور هدف صادراتی است و نمی توان از آن انتظار معجزه داشت.

همچنین ببینید

ایجاد یک برند ملی زیر نظر یک کنسرسیوم

ایجاد یک برند ملی زیر نظر یک کنسرسیوم

پایگاه خبری دنیای برند، عضو اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی با اشاره به رونق تولید …