برندسازی فرش دستباف زنجان

برندسازی فرش دستباف زنجان

زیرساخت‌های لازم برای برندسازی فرش دستباف زنجان آماده شده و حال نوبت بخش خصوصی است که اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده و برند و نشان تجاری را ثبت کند.

زیرساخت‌های قانونی فرش دستباف آماده بوده و منتظر بخش خصوصی است.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان می گوید: در رابطه با برندسازی فرش دستباف، می گوید:  به لحاظ قانونی زیرساخت‌های لازم برای برندسازی فرش دستباف زنجان آماده شده و حال نوبت بخش خصوصی است که اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده و برند و نشان تجاری را ثبت کند.

او می افزاید: در استان زنجان ۳ فرش منطقه جغرافیایی قلتوق، بیدگینه و خمسه ثبت شده است وهمه تولیدکنندگان  این نقشه ها فردی شناخته نمی شوند که تلاش داریم افراد وتولیداتشان هم هویت دارشوند  جعفری می گوید:  درعرصه بین الملل هم ۲۸ منطقه جغرافیایی از۴۸ منطقه ثبت جهانی شده اند.

همان نقطه ای که این روزها دغدغه مسئولان استانی  وکشوری هم شده است .

همچنین اظهار کردند: اگرچه فرشهای تولیدی درکشور با منطقه جغرافیایی شناخته اند وتاکنون ۴۸ منطقه تولید فرش  دراسناد ملی ثبت شده است اما باید هرتولیدکننده ای که به عنوان شغل وهنر درآن مشغول است هم کارش به نام خودش ثبت وشناخته شود .

پله ترقی و بوی دلار 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هم از پله های ترقی صادرات فرش زنجان  می گوید: اینکه سال گذشته بیش از ۱۲ ونیم میلیون دلار صادرات دراین حوزه ثبت شده است .

فغفوری می افزاید: فرش استان زنجان به کشورهای خلیج‌فارس، آلمان، کانادا، روسیه، لبنان، ایتالیا صادر می‌شود. او می گوید: ۹۰ درصد فرشهای ابریشمی و ۵۰ درصد فرشهای پشم وتابلو فرش صادراتی است.
این امارها انگار حکایت از آن دارد که تولید  وفروش فرش اسیر گره های کور  مشکلات اقتصادی نشده است .

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  می گوید:  درحال حاضر گرانی فرش تولیدی ابریشم بیشتر ازبقیه تولیدات است چرا که مواداولیه فرش ابریشم وارداتی از کشورهای چین واکراین است جعفری می افزاید: درمجموع کیفیت تولیدات درسالهای اخیر به دلیل رونق صادرات ورغبت به خرید فرش دستباف درداخل کشور افزایش یافته است .

اوجاقلو فرش باف و فروشنده فرش می گوید:  تولیدکننده ها به دلیل افزایش قیمت مواداولیه تولیداتشان را با کمیت وکیفیت عرضه می کنند و بازار فروش داغ داغ است .

رونق تولید وحمایت

در ۴ سال اخیر سازمان  صنعت ومعدن  وتجارت استان برای حل مشکلات صنعت فرش و صنایعی نظیر آن خوشه ها را تشکیل داد .

فغفوری می گوید: این خوشه ها درحقیقت مشکلات را شناسایی کرده و با ارائه راه حل برای رفع موانع تلاش می کنند .

همچنین ببینید

Mazandaran citrus and kiwi is a brand in Asian countries 310x165 - مرکبات و کیوی مازندران را در کشورهای آسیایی یک برند است

مرکبات و کیوی مازندران را در کشورهای آسیایی یک برند است

پایگاه خبری دنیای برند، حسینی پور مرکبات و کیوی مازندران را در کشورهای آسیایی یک …